تبلیغات
...پیام سه... - فرهنگ لغات آقایان

فرهنگ لغات آقایان

چهارشنبه 16 فروردین 1396 08:52 ق.ظ

نویسنده : ع ش

اینبار دیگه چیکار کردم؟
ترجمه : اینبار چطوری مچم رو گرفتی؟


چه جالب، بعد چی شد؟
ترجمه : هنوز داری حرف میزنی؟ بس کن دیگه


نتونستم پیداش کنم.
ترجمه : شئ مورد نظر بیش از یه متر با من فاصله داشت حوصله نداشتم پاشم


برای تمام کارام یه دلیل منطقی دارم.
ترجمه : یه کم فرصت بده یه خالی بندی جور کنم!
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 16 فروردین 1396 08:55 ق.ظ