تبلیغات
...پیام سه... - ...

...

یکشنبه 6 فروردین 1396 03:53 ب.ظ

نویسنده : حسین .

زندگى احساس است!

احساس

زندگى شادكامى است!

شادکامی

 زندگى خوشحالى كردن است!

خوشحالی

زندگى عاشق بودن است!

عاشق بودن

زندگى نگهدارى است!

نگهداری

زندگى ایمان است!

ایمان

زندگى آزادى است!

آزادی

زندگى صلح و آرامش است!

صلح و آرامش

زندگى خلقت است!

خلقت

زندگى خیال پردازى است!

خیال پردازی

زندگى هنر است!

هنر

زندگى یك رؤیا است!

رویا

زندگى افسانه پرى است!

افسانه پری

زندگى یك راز است!

راز

زندگى دلشاد كردن است!

دلشاد کردن

زندگى شكوه و جلال است!

شکوه و جلال

زندگى طبیعت است!

طبیعت

این طور نیست؟!

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -